Ας αξιολογήσουμε την αξιολόγηση…

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζοντας μία άκρως νεοφιλελέυθερη πολιτική εξαπολύει μια πολυμέτωπη επίθεση ακολουθώντας τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε έρθει αντιμέτωποι/ες με την στρατηγική της όσον αφορά τον τομέα της παιδείας, της εργασίας, της διαχείρισης του προσφυγικού, της λεηλασίας του φυσικού περιβάλλοντος στο βωμό του κέρδους, της ακραίας κρατικής καταστολής κ.ο.κ.. Συγκεκριμένα, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, μόλις στις 21/01 ετέθη προς ψήφιση νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που αφορά την αξιολόγηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που πλέον θα συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότησή τους. Η ΝΔ γνωρίζοντας οτι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εναντιώνονται πλήρως στα σχέδια της για τα πανεπιστήμια όπως έδειξαν οι γενικές συνελέυσεις, καταλήψεις και κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος, προσαρμόζει τεχνηέντως και την στρατηγική της. Μετέφερε την κατάθεση και ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στο πρώτο τρίμηνο του 2020, έχει προχωρήσει στην κατάτμησή του σε επιμέρους νομοσχέδια (κατάργηση ασύλου, εξίσωση πτυχίων ΑΕΙ με πτυχία ιδιωτικών κολλεγίων) και ψηφίζει εν μέσω εξεταστικής και με fast-track διαδικασίες ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Τα συστημικά μίντια φυσικά τηρούν σιγήν ιχθύος για όλα τα παραπάνω και στηρίζουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να προσαρμόσει όλες τις κοινωνικές δομές στη βάση της νεοφιλελεύθερης κανονικότητας και συμμόρφωσης.

Χρόνιο πρόβλημα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αποτελεί η υποχρηματοδότησή τους, που είναι ξεκάθαρη πολιτική επιλογή των εκάστοτε κυβερνήσεων και δη της τωρινής. Η κυβέρνηση προφανώς δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα της ελλιπούς χρηματοδότησης, αλλά ψάχνει τρόπους να το εντείνει προκειμένου η μετέπειτα εισχώρηση των ιδιωτών και των επιχειρήσεων στις σχολές να αναδειχθεί ως η έσχατη και μόνη λύση. Παράλληλα, για να αποσπάσει την κοινωνική συναίνεση όσον άφορα τις μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, ευαγγελίζεται και περιγράφει ένα «εκσυγχρονισμένο» δυτικού τύπου πανεπιστήμιο που θα αποτελεί πόλο έλξης ξένων φοιτητών/τριών και επενδυτών και οικονομικό μοχλό του κράτους, ντύνοντας τις πολιτικές της με λέξεις όπως «ανάπτυξη», «αριστεία», «ανταποδοτικότητα», «ευελιξία», «εξωστρέφεια», «ανταγωνιστικότητα».

Ουσιαστικά με το εν λόγω ν/σ αλλάζει ο τρόπος χρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Με το ν/σ η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), που αξιολογούσε τα ιδρύματα με ποιοτικά κριτήρια, τώρα μετονομάζεται σε Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Η ΕΘΑΑΕ θα αποτελεί ανεξάρτητη αρχή που θα καθορίζει τα κριτήρια χρηματοδότησης των ιδρυμάτων και θα έχει σαφώς πιο αυξημένες αρμοδιότητες από την προϋπάρχουσα (ΑΔΙΠ) και θα έχει λόγο στην διαμόρφωση του χάρτη σχολών (ίδρυση,συγχώνευση,κατάργηση). Η ΕΘΑΑΕ θα εποπτεύται από το Υπουργέιο Παιδείας, ενώ ο Πρόεδρος της θα διορίζεται από το Υπουργείο. Τα παραπάνω σημαίνουν αφενός ότι υποβαθμίζεται περαιτέρω το «αυτοδιοίκητο» των πανεπιστημίων, αφετέρου ότι η ΕΘΑΑΕ θα αποτελεί μοχλό επιβολής των πολιτικών της κυβέρνησης στα πανεπιστήμιακά ιδρύματα, τα οποία θα εξαναγκάζονται να υλοποιούν τις μεταρρυθμίσεις για να λάβουν επαρκή χρηματοδότηση. Από το σύνολο της χρηματοδότησης το 80% θα εξαρτάται από αντικειμενικους δείκτες (συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών ανά πρόγραμμα σπουδών, το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή/τρια για κάθε πρόγραμμα σπουδών, η διάρκεια των προγραμμάτων, το μέγεθος και η γεωγραφική διασπορά των ιδρυμάτων). Το υπόλοιπο 20% θα δίδεται εν είδει bonus με κριτήρια την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ερευνητική δραστηριότητα, τις δράσεις εξωστρέφειας του ιδρύματος, την απορρόφηση των αποφοίτων καθώς και την αναλογική σχέση εισακτέων – αποφοίτων σε κάθε σχολή.

Όμως πόσο «προοδευτική» είναι η σύνδεση της αξιολόγησης με τη χρηματοδότηση; Καθόλου!
Από την ήδη μειωμένη χρηματοδότηση που λαμβάνουν τα ΑΕΙ άλλο ένα 20% τίθεται υπό διακύβευση.

Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας/απορρόφηση αποφοίτων: Αυτό μεταφράζεται σε αναδιάρθρωση και πλήρη προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας και του κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει πως αντί για συνολική εποπτεία του αντικειμένου θα παρέχεται κάθε φορά ένα συγκεκριμένο πακέτο γνώσεων που θα καλύπτει τα μεταβαλλόμενα συμφέροντα της αγοράς. Κατ΄επέκταση θα διαμορφώνονται πτυχία υποβαθμισμένα και υπερεξειδικευμένα και αντίστοιχα απόφοιτοι-μελλοντικοί/ες εργαζόμενοι/ες ευέλικτοι/ες, αναλώσιμοι/ες, εύκολα εκμεταλλέυσιμοι/ες και επανακαταρτιζόμενοι/ες. Αυτό θα έχει επιπτώσεις και στο πως θα διαμορφώνεται η εκπαιδευτική-γνωσιακή διαδικασία, μια διαδικασία ακόμη πιο ιεραρχικά δομημένη και από τα πάνω, καθώς και πως θα διαμορφώνεται η φοιτητική καθημερινότητα- πλήρως εντατικοποιημένη με μέτρα πειθάρχησης όπως αλυσίδες μαθημάτων, υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και παρουσίες.
Ερευνητική δραστηριότητα: Ο συγκεκριμένος δείκτης θα πιέζει τα ιδρύματα να πραγματοποιούν ερευνητικά προγράμματα προσαρμοσμένα στα συμφέροντα εταιριών και επιχειρήσεων, οι οποίες κιόλας θα τα χρηματοδοτούν, και δεν θα καλύπτουν τις πραγματικές και κοινωνικές ανάγκες. Συγκεκριμένα στη σχολή μας, πρόσφατα ανακοινώθηκε στο πλάισιο του μαθημάτος «Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο» η έναρξη συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων.

Αναλογική σχέση εισακτέων – αποφοίτων: Από την αρχή της χρονιάς βασική αιχμή των μεταρρυθμίσεων είναι το όριο φοίτησης στα ν+2 έτη (το οποίο μετά από έντονες αντιδράσεις μετατράπηκε σε ν+3) και οι διαγραφές φοιτητών/τριών. Ουσιαστικά με τον συγκεκριμένο δείκτη το Υπουργείο λέει στις διοικήσεις των πανεπιστημίων «Διαγράψτε φοιτητές για να πάρετε λεφτά». Και ποιο είναι το πρόβλημα να διαγράφονται οι «αιώνιοι» φοιτητές; Στην πραγματικότητα, αυτό που η ΝΔ προωθεί είναι η διαμόρφωση ενός μοντέλου φοιτητή-μελλοντικού εργαζόμενου πλήρως εντατικοποιημένου, πειθαρχημένου και πειθήνιου, που δεν θα έχει χρόνο να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να πολιτικοποιηθεί, να κοινωνικοποιηθεί και να διεκδικήσει. Το μέτρο των διαγραφών χτυπά ακόμη περισσοτερό φοιτητές/τριες από ταξικά πληττόμενα στρώματα, οι οποιοι/ες αναγκάζονται να εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους.

Τι θα συμβεί στα Πανεπιστήμια αν δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια; Αρχικά θα στερούνται χρηματοδότησης και για να αντεπεξέλθουν στις λειτουργικές τους ανάγκες θα στρέφονται στην αυτοχρηματοδότηση. Οι επιλογές είναι δυο: αφενός θα μπορούν να επιβάλλουν δίδακτρα, όπως συμβαίνει ήδη στα περισσότερα μετατυχιακά και στα νεοϊδρυθέντα ξενογλωσσα προπτυχιακά, μετακυλίοντας έτσι το κόστος σπουδών στις πλάτες των φοιτητών/τριών, αφετέρου θα αναζητούν πόρους από επενδύσεις και χορηγίες καθιστώντας έτσι τα πανεπιστήμια έφορο πεδίο κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, καταστρηγείται πλαγίως το Α16 και υποβαθμίζεται ο ρόλος του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο ίδιο ν/σ προβλέπεται διάταξη σύμφωνα με την οποία τα πτυχία των αποφοίτων ΑΕΙ θα εξισώνονται χωρίς έγκριση του ΔΟΑΤΑΠ με εκείνα των ιδιωτικών κολλεγίων έχοντας την ίδια πρόσβαση σε διορισμούς στην ανώτατη εκπαίδευση. Tα ιδρύματα, επίσης, θα μπουν σε μια διαδικασία ανταγωνισμού μεταξύ τους και τα ‘λιγότερο ανταγωνιστικά’ ιδρύματα, όπως αυτά που το αντικείμενό τους δεν είναι ελκυστικό για τις ανάγκες του κεφαλαίου θα δυσκολευτούν πολύ να αντεπεξέλθουν. Το αγαθό της δημόσιας και δωρεάν παιδείας δεν μπορεί να εξαρτάται από καμιά προϋπόθεση, αίρεση ή ικανότητα του αξίζειν αυτό- είναι δικαίωμα και υπάρχει αυτούσιο.

Η ΝΔ, λοιπόν, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πανεπιστημίου-επιχείρηση, που θα παράγει έρευνα και ανρθώπινο δυναμικό για το κεφάλαιο και την αγορά, που θα αποτελεί ένα στείρο εξεταστικό κέντρο και που θα φιμώνει κάθε φωνή αντίστασης στα αντιεκπαιδευτικά μέτρα. Εμείς από τη μεριά μας, προτάσσουμε ένα πανεπιστήμιο που θα προωθεί τον προβληματισμό και την επερώτηση, που θα παράγει κοινωνικά χρήσιμη γνώση και έρευνα, ανοιχτό για όλους και ολές χωρίς διακρίσεις ταξικές, έμφυλες, φυλετικές κοκ, εστία αντίστασης και συλλογικών διαδικασιών. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις πλήττουν τους όρους σπουδών και των ζωών μας και ήρθε η στιγμή να απαντήσουμε ακόμη πιο δυναμικά με την συγκρότηση ενός πανεκπαιδευτικού κινήματος στους κόλπους του οποίου φοιτητές/τριες, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί θα έχουν τον πρώτο λόγο για την παιδεία. Παλεύουμε για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην παιδεία, για την ανατροπή του νόμου της αξιολόγησης που θέτει στο στόχαστρο σχολές και φοιτητές/τριες. Η μάχη δεν θα είναι εύκολη, αλλά είναι αναγκαία. Θα το λέμε με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο ότι δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε για το πανεπιστημίο των αναγκών μας και την κοινωνία των ονείρων μας!

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ο φόβος ως πολιτικό εργαλείο

*κοίτα μην σε κάνουν να μισήσεις τον εαυτό σου, μίσησε τον φόβο που σκορπάνε στο μυαλό σου

Καλοκαίρι 2019. Κατάργηση ασύλου. Εκκενώσεις καταλήψεων στέγασης προσφύγων και κοινωνικών χώρων. Έντονη εμφάνιση σεξιστικών περιστατικών από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ..

Οκτώβρης. Τις πρώτες μέρες του ακαδημαϊκού έτους, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων έξω από σχολές του κέντρου και ρίψη χημικών ακόμα και εντός του ΟΠΑ. Έφοδος των ΕΚΑΜ σε κινηματογράφο στην προβολή της «ακατάλληλης» ταινίας «Joker» για την απομάκρυνση ανηλίκων. Εισβολή αστυνομικών δυνάμεων σε club στο Γκάζι με την αντιμετώπιση των παρευρισκόμενων ως τρομοκρατών. Δολοφονική επίθεση των ΜΑΤ με ρίψη δακρυγόνων στον κλειστό χώρο του ΒΟΞ στα Εξάρχεια. Συνέχεια

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

Πάτα το παρακάτω link για να ψηφίσεις-δεξί κλικ και ψήφισες!

Kοινό κείμενο με ΡΑΠαΝ-ΣΑΦΝ

Από την αρχή της χρονιάς, ο σύλλογος της Νομικής έχει μπει σε κινηματική τροχιά, με κύκλους γενικών συνελεύσεων, που όσο περνάει ο καιρός γίνονται όλο και πιο μαζικές, παίρνοντας αγωνιστικές αποφάσεις. Αυτό προφανώς έχει θορυβήσει ορισμένες ομάδες ατόμων και πολιτικές δυνάμεις. Μετά τα άρθρα στην Καθημερινή και τη Liberal (δύο συστημικά και στρατευμένα μέσα ενημέρωσης) η λασπολογία απέναντι στις γενικές συνελεύσεις συνεχίζεται, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την επιστολή μιας «σιωπηρής πλειοψηφίας» προς τον πρωθυπουργό και την υπουργό παιδείας, που τους ζητά να βάλουν μια «τάξη» στις Γενικές Συνελεύσεις. Συνέχεια

Posted in κείμενα συγκυρίας | Tagged , | Σχολιάστε

Ας μιλήσουμε επιτέλους για την τοξικοεξάρτηση…

Κοινό κείμενο με την ΡΑΠαΝ-ΣΑΦΝ(εαακ)

Τόσο στον δημόσιο λόγο όσο και στη σχολή μας, τη Νομική, παρατηρούμε μια άνευ λόγου ανθρωποφαγική ρητορική για τους/τις τοξικοεξαρτημένους/ες. Ειδικότερα έξω από τη σχολή μας, μέχρι την έναρξη της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς, οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν και υπέφεραν στο πάρκο Μασσαλίας, χωρίς καμία πρόνοια.Η Κοσμητεία, μάλιστα, είχε διοργανώσει σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων εκδήλωση σχετικά με το πάρκο, ορίζοντας το πρόβλημα μόνο ως «αισθητικό» για μια σχολή «κύρους», όπως η δική μας, ενώ άλλη φορά κατηγόρησε το ΚΕΘΕΑ ότι εντείνει το πρόβλημα «γιατί το έχει κάνει στέκι μοιράζοντας σύριγγες». Για τις διοικήσεις των πανεπιστημίων, τον δήμο και τις κυβερνήσεις η λύση είναι απλά να τους διώξουμε μακριά από τα «ανταγωνιστικά πανεπιστήμια» που οραματίζονται και να «αναβαθμισθεί» το πάρκο Μασσαλίας, σαν να μην ζούσαν ποτέ άνθρωποι εκεί. Παρόλο που το πρόβλημα δεν είναι προφανώς άνθρωποι που αποτελούν καταπιεζόμενα κομμάτια της κοινωνίας, αλλά οι έμποροι ναρκωτικών, αυτοί ζουν ανενόχλητοι σπέρνοντας  θάνατο με την ανοχή των αστυνομικών δυνάμεων και χαίρουν κυβερνητικής προστασίας (βλ. Μαρινάκης). Έτσι, την πρώτη μέρα της σχολής γίναμε θεατές μιας «επιχείρησης-σκούπας» των τοξικοεξαρτημένων, ενώ φυσικά καμία είδους καταστολή δεν επεφύλαξε η αστυνομία για τους εμπόρους.Ητοξικοεξάρτηση, βέβαια, δεν αποτελεί μια «προσωπική επιλογή», αλλά έχει κοινωνικά αίτια, όπως οι κοινωνικές ανισότητες, ο ρατσισμός και η ανεργία, πλήττοντας τα φτωχότερα στρώματα. Συνέχεια

Posted in εκδηλώσεις, καλέσματα, κείμενα συγκυρίας | Tagged , | Σχολιάστε

Προς τον (καθόλου) αξιότιμο κ. Πρωθυπουργό και την (με τίποτα) αξιότιμη Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Tους τελευταίους μήνες, στη Νομική, σε όλες τις σχολές πανελλαδικά, αλλά και συνολικά στην κοινωνία, υπάρχει ένας αναβρασμός τον οποίο όχι μόνο δεν φαίνεται να λαμβάνετε υπόψη σας αλλά αντίθετα προσπαθείτε να τον καταστείλετε επιβάλλοντας πολιτικές που εξόφθαλμα επιτίθενται στα δικαιώματα του λαού και της νεολαίας. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο, λοιπόν, που η κυβέρνησή σας εξισώνει τα πτυχία μας με αυτά των ιδιωτικών κολλεγίων, προωθεί τις διαγραφές φοιτητών στα ν+2 χρόνια βάζοντας τις σπουδές μας στο ζύγι, διαλύει τη φοιτητική μέριμνα, πετσοκόβει κι άλλο τους προϋπολογισμούς για την παιδεία, διαμορφώνει εν τέλει ένα πανεπιστήμιο που θα δέχεται κόσμο με βάση οικονομικά κριτήρια. Μια περίοδο που ο κόσμος της εργασίας συνεχίζει να βιώνει συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα με τα εργασιακά δικαιώματα να αποτελούν μακρινό παρελθόν, με μισθούς εξευτελιστικούς και συνθήκες και ρυθμούς εργασίας εξαντλητικούς. Συνέχεια

Posted in κείμενα συγκυρίας | Tagged , | Σχολιάστε

ΚΑΜΙΑ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ LOCK-OUT

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

Την Τρίτη 12/11 ο Φοιτητικός Σύλλογος της Νομικής εν όψει Πολυτεχνείου συνεδρίασε και πήρε αγωνιστική απόφαση για κατάληψη από την Τετάρτη 13/11 έως και την Κυριακή 17/11. Στο ίδιο πλαίσιο έχουν κινηθεί και πολλοί άλλοι σύλλογοι, παίρνοντας αγωνιστικές αποφάσεις, αντιδρώντας στα επερχόμενα εκπαιδευτικά μέτρα, στην κρατική καταστολή και στα γεγονότα που συνέβησαν στην ΑΣΟΕΕ, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει ήδη από την αρχή της χρονιάς. Ήδη από την Τρίτη (τη μέρα που στους περισσότερους συλλόγους διεξάγονταν Γενικές Συνελεύσεις ) έχουν ανακοινωθεί lock- outστο Γεωπονικό, στη Φιλοσοφική, στο Παιδαγωγικό, στο ΑΠΘ παρά το κλίμα τρομοκρατίας περί χαμένων εξαμήνων και εξεταστικών λόγω των καταλήψεων των Φοιτητικών Συλλόγων. Συνέχεια

Posted in ανακοινώσεις | Tagged , , | Σχολιάστε

ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ το Δημόσιο και Δωρεάν Πανεπιστήμιο.«Πολυώροφο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΝΟΠΕ), σε προνομιακή θέση στο τουριστικό κέντρο 73189060_2490309464592019_4088365479138164736_oκοντά στα Εξάρχεια, χωρίς άσυλο βίας κι ανομίας με την αστυνομία πάντα πρόθυμη να επέμβει και να καταστείλει φοιτητικές τρομοκρατικές ενέργειες, όπως συλλογικές διαδικασίες και πολιτικές δράσεις. Απίστευτη προσφορά σε προσιτές τιμές ειδικά για εργολαβίες, ιδιώτες και εταιρίες, με υψηλά δίδακτρα που εγγυώνται ανάλογα κέρδη. Αποτελείται από χιλιάδες φοιτητές/τριες πειθαρχημένους/ες, απόλυτα προσαρμοσμένους/ες στο εντατικοποιημένο πρόγραμμα σπουδών, ιδανικά εν δυνάμει ρομπότ εργασίας, με δυνατότητα διαγραφής όσων είναι ανίκανοι/ες και δεν ικανοποιούν τις αυξημένες απαιτήσεις σας για αριστεία. Απαλλαγμένο από ταξικά κομμάτια, σίγουρη, κερδοφόρα πελατεία.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Υπουργείο Παιδείας (2103442000)» Συνέχεια

Posted in ανακοινώσεις | Tagged , | Σχολιάστε