Δεν είναι ανέκδοτο: Η πρώτη ιδιωτική Νομική στην Ελλάδα είναι γεγονός

Σαν να μην έφταναν όλα τα δεινά που έχουν χτυπήσει τους φοιτητές της Νομικής Αθηνών τα τελευταία χρόνια (σταδιακές περικοπές συγγραμμάτων ανά τα έτη, υποβάθμιση του διοικητικού μηχανισμού της Σχολής με τις απολύσεις διοικητικών υπαλλήλων, δυνατότητα αποφοίτων ξένων κολλεγίων να εγγράφονται στους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους, απόλυση των καθαριστριών του ΝΟΠΕ), ήρθε η είδηση που αποτελεί το αποκορύφωμα μιας διαδικασίας περικοπής δικαιωμάτων τόσο υπό την ιδιότητα μας ως φοιτητών Νομικής αλλά κυρίως υπό την ιδιότητα μας ως μελλοντικών εργαζομένων.

Ο λόγος για την   “Ε. και Μ. ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε”, μια εταιρία η οποία ίδρυσε ιδιωτικό κολλέγιο υπό την επωνυμία “MBS Κολλέγιο Κρήτης”. Το σημαντικό με το συγκεκριμένο κολλέγιο είναι ότι είναι το πρώτο σε ελληνικό έδαφος που εντάσσει πρόγραμμα σπουδών για λήψη πτυχίου Νομικής στη γκάμα των επιστημονικών αντικειμένων που προσφέρει. Μάλιστα, στον διαδικτυακό ιστότοπο της εν λόγω επιχείρησης αναφέρεται συγκεκριμένα ότι τα τριετή(!) προγράμματα σπουδών Νομικής που προσφέρει οδηγούν στην απονομή πτυχίου με το οποίο μπορεί κανείς να κάνει άσκηση και να εγγραφεί όχι μόνο σε Δικηγορικούς Συλλόγους στο εξωτερικό αλλά και εντός Ελλάδας!!! Επιπλέον υπάρχουν διάφορες εμετικές διατυπώσεις για την επιστημονική αρτιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, την πληρότητα των εγκαταστάσεων και την ελαστικότητα(!) του προγράμματος σπουδών.

Πέρα από τα παραπάνω, στην ιστοσελίδα της η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει διαθέσιμα και τα νομοθετήματα που της επιτρέπουν να παρέχει τίτλους σπουδών ισότιμους, όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, ως προς όλα τίτλους σπουδών με τα πτυχία που απονέμονται απ το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο.

Συγκεκριμένα:

 στο ΦΕΚ 237-05/12/2012, σελίδα 5744 αναφέρεται ότι “Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.”

στο ΦΕΚ 229-19/11/2012, σελίδα 5693 αναφέρεται “α.Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. β. Επίσης περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης. γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια των στοιχείου α’ και β’ της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ.16 της παρούσης”.

Ως Αριστερή Ενότητα Νομικής, είμαστε αντίθετοι σε κάθε είδους ανέξοδοι κινδυνολογία και κάθε είδους απλοϊκή ανάλυση που υποδεικνύει πως οτιδήποτε συμβαίνει στα πλαίσια της πολιτικής πάλης στην Ελλάδα και τον κόσμο είναι αποτέλεσμα σκοτεινών και άριστα συντονισμένων αντιδραστικών δυνάμεων. Είμαστε όμως και ξεκάθαρα αντίθετοι σε κάθε είδους εθελοτυφλία… Στο έδαφος της κρίσης, πολύ συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα σε αγαστή συνεργασία με εξίσου συγκεκριμένα κομμάτια του πολιτικού προσωπικού της χώρας (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), έχουν βάλει το δημόσιο Πανεπιστήμιο σε τροχιά πλήρους υποβάθμισης ενώ παράλληλα θέτουν τις βάσεις για τη δημιουργία και ευόδωση εγχειρημάτων ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης με ισότιμους τίτλους σπουδών για ένα μεγάλο φάσμα επιστημονικών αντικειμένων.

 Η κατάργηση του ασύλου, οι περικοπές συγγραμμάτων, η αδιαφορία για τη καθαριότητα και την πληρότητα των πανεπιστημιακών κτηρίων, η διάλυση των διοικητικών υπηρεσιών των ανώτατων ιδρυμάτων, η περικοπή των αποθεματικών του ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ, τα διάφορα νομοθετήματα που αναγνωρίζουν επαγγελματικά δικαιώματα στα ιδιωτικά κολλέγια, οι διαγραφές δεν είναι ζητήματα τα οποία βολονταριστικά και κακόβουλα επιλέγει να αναδεικνύει η φοιτητική αριστερά. Είναι όλα κομμάτια ενός πάζλ που συναρμολογείτε τα τελευταία χρόνια και έχει μια τριπλή λειτουργία, έναν τριπλό στόχο:

Πρώτον, εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους για την εξυπηρέτηση των μνημονιακών υποχρεώσεων, μεταθέτοντας ολόκληρο κυριολεκτικά το βάρος της κρίσης στις δομές κοινωνικού κράτους προνοίας και αφήνοντας στο απυρόβλητο το μεγάλο κεφάλαιο.

Δεύτερον, υποβαθμίζει τόσο πραγματικά αλλά και όσον αφορά τη νομική του υπόσταση και τη φήμη του, το δημόσιο δωρεάν Πανεπιστήμιο.

Τρίτον, νομοθετεί την ίδρυση ιδιωτικών κολεγίων στα οποία σταδιακά δίνει την δυνατότητα έκδοσης ισότιμων και πλήρων τίτλων σπουδών.

 Έτσι, σταδιακά και μακροπρόθεσμα δημιουργείται μια συνθήκη κατά την οποία πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και στα επαγγελματικά δικαιώματα- περικομμένα και αυτά- που αυτή προσφέρει θα έχουν μόνο οι γόνοι οικονομικά ισχυρών οικογενειών ενώ τα κατώτερα στρώματα θα ωθούνται όλο και μαζικότερα στην ανειδίκευτη και ελαστική εργασία.

Ενάντια σε κάθε φωνή που υποστηρίζει την επιστροφή στην ομαλή καθημερινότητα, στην εξεύρεση λύσης μέσω της απομόνωσης, του καριερισμού και του ατομικού δρόμου, πιστεύουμε ότι τώρα είναι η κομβική συγκυρία για τη δημιουργία ενός φοιτητικού κινήματος που θα εμποδίσει τη περαιτέρω αντιδραστική αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θα βάλει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός Πανεπιστημίου στα μέτρα των κοινωνικών ομάδων που ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν μέσα σε αυτό.

Ας μην αφήσουμε τις επόμενες γενιές να πουν ότι ήμασταν η γενιά της αδράνειας και της ηττοπάθειας…

Η ιστοσελίδα του MBS Kολλέγιο Κρήτης, και συγκεκριμένα το τμήμα που αφορά το πρόγραμμα σπουδών Νομικής:  http://www.collegeofcrete.gr/#!law/c6kd

Ο Φ.Ε.Κ 229-19/11/2012 (σελίδα :  5693)-αποτελεί Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου:  http://media.wix.com/ugd/3557c0_9dc39c5ccebbabd919b0c9f8397a0278.pdf

 Ο Φ.Ε.Κ  237 5/12/2012 (σελίδα: 5744)-αποτελεί Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: http://media.wix.com/ugd/3557c0_68c37bf53a726bfff85a945be43dcd1a.pdf

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

...

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s