Δημόσια VS Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Δεν είναι παιχνίδι!

Σίγουρα, πολλές καθημερινές καταστάσεις είναι διλληματικές. Ένα ζήτημα όμως που δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να «μπει σε ζυγαριά» είναι ο Δημόσιος και Δωρεάν χαρακτήρας της παιδείας, σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα κι αν αναφερόμαστε. Τον τελευταίο καιρό, βέβαια, έχουν υψωθεί οι αντιδραστικές φωνές που στοχεύουν ιδιαίτερα το δημόσιο χαρακτήρα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, ένα παγιωμένο,Συνεχίστε να διαβάζετε «Δημόσια VS Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Δεν είναι παιχνίδι!».