Πρόγραμμα κατάληψης φοιτητικού συλλόγου νομικής 19-25/11